Περιγραφή

Η Blessing έραψε ένα φόρεμα ενώνοντας ρέλια τα οποία προορίζονταν να πεταχτούν.